Software Usage – Türk

čeština  |  English  |  Deutsche  |  日本語  |  Português  |  Pусский  |  Español  |  Türk
Kullanım İstatistikleri Koleksiyonu

 
BobCAD-CAM, yazılımın özelliklerini anlamanıza yardımcı olmak için kullanıcılardan kullanım istatistikleri toplar en çok kullanılan ve gelecekteki sürümlerde hangi iyileştirmeleri yapacağına yardımcı olur.
 
Tüm veriler anonim olarak toplanır, yani herhangi bir veriyi herhangi bir kullanıcıya geri aktarmayız. Bir ID Numarası, yazılım çalıştırıldığında rastgele atanır, bir kullanıcı bu seri numarasını birden çok kez kullanır ya da birden fazla kullanıcı aynı seri numarasını kullanır.
 
Bu topladığımız veriler ve kullanıcı ayarları, yazılımın hangi özellikleri ve işlevleri ile ilgili olabilir buna bakılır. Bunun yanı sıra donanım ve işletim sistemi bilgilerini kullanır.
 

Bu bilgilerle ne yapmayacağız:
  • Parça dosyalarınızı herhangi bir şekilde yeniden oluşturmamıza izin verecek herhangi bir bilgi toplamayız
  • Bu program satılamaz veya organizasyon dışında kimseye bu bilgileri dağıtılamaz.
Etkinleştirmek veya veri toplamayı devre dışı bırakmak için:

Programın içinde Ayarlar’a gidin ve Genel iletişim kutusunda Yardım adlı bir onay kutusu bulacaksınız
kullanım istatistikleri göndererek BobCAD-CAM geliştirin. Paylaşımı devre dışı bırakmak isterseniz bu onay kutusunu temizleyin .Kullanım bilgilerinizi veya BobCAD ürünlerini geliştirmeye yardımcı olmak istiyorsanız ise tekrardan seçin.